ВОДОМЕРИ

Монтаж, тестване, пломбиране, изграждане на системи за дистанционно отчитане на водомери

     За поръчки: тел. 0700 42 800 (с цена на градски разговор). Телефони, адрес и e-mail - в Контакти.

Системи за дистанционно отчитане на водомери

Описание

Предназначение

Системата за дистанционно отчитане служи за цялостно автоматизиране на отчитането, визуализирането, обработката и анализа на информацията за потреблението на топла и студена вода.

Системата решава цялостно широк кръг задачи:

·         автоматизирано дистанционно събиране на информация за консумирана вода от водомерите на всеки индивидуален абонат;

·        консолидиране на информацията за консумираната вода за цялата сграда, група имоти, затворени комплекси, хотелски комплекси;

·        дистанционна визуализация на показанията на всеки един индивидуален водомер в общо индикаторно табло, разположено в общите части на сградата;

·        автоматизирано дистанционно отчитане на показанията на водомерите от инкасатор;

·         минимизиране на субективните грешки при отчитането чрез трансфер на данните директно в преносимия компютър на инкасатора;

·        автоматизирана обработка и анализ на данните чрез гъвкава информационна система;

·        възможност за всеки един абонат за получаване на адекватна информация за консумираната вода и дистанционно през Интернет.

·        съответствие със съответните европейските и националните стандарти.

Предимства за индивидуалния абонат

·         отпада необходимостта от посещение на инкасатор в дома;

·         точна информация за направените разходи - ежедневно, ежемесечно.

·         избягва се субективната грешка при отчитане от инкасатора и изготвяне на некоректно счетоводство.

·         възможност за аларма или предупреждение към крайния потребител при аварии, течове или саботажи на контролираната система за отчитане.

·         гарантиран срок на експлоатация и автономност 10 години.

·         възможност за индивидуален контрол над направените разходи от произволно място чрез връзка през Интернет.

Предимства за етажната собственост

·         покриване на изискванията на Наредба No 4/17.06.2005 г. за проектиране, изграждане и експлоатация на сгради, водопроводи и канализационни инсталации на Министерството на регионалното развитие и благоустройството. Съгласно тази наредба в новите сгради е задължително поставянето на водомери с възможност за дистанционно визуализиране и отчитане.

Сфера на приложение

Това е една изключително гъвкава и мащабируема система, която е подходяща, както за индивидуални абонати, така и за цели сгради, бизнес центрове, жилищни комплекси от затворен тип.

Системата дава възможност за интеграцията на уреди на различни производители в една обща отчетна мрежа. Тя позволява да се отчитат показанията на водомери в случай на затруднен достъп и гарантира голяма свобода при избора на период и обхват на отчитаните данни, като осигурява едновременно коректност на отчитането и значително спестяване на време.

 

reader icon sp-smallИзтегляне на брошура с описание на системата за дистанционно отчитане на водомери

Структура

Структура на система за дистанционно отчитане

Характеристики на системата 

·        Отворена – използваният комуникационен протокол, действащ в съответствие със стандарт PN-EN 13757-4 Wireless M-Bus (WMBUS) е отворен протокол, благодарение на което е възможна работата с уреди на друг производител.

·        Модулна – позволява лесно разширяване на мрежата в процеса на експлоатация на водомерите съобразно нуждите и възможностите на администратора на мрежата, както в обходната подсистема, така и в стационарната.

·        Двупосочен обмен – дава възможност, както за приемане с цел конфигурация на радио модула (идентификационен номер, начално положение на обема, постоянна на импулса, честота на радио предаванията и др.), така и за предаване на текущите и историческите данни.

·    Надеждна чрез:

        - Употреба на оптично отчитане на разхода, напълно устойчива на външно магнитно поле,

       - Задействане на алармите, при сваляне на приставката например, при обратен приток и приближаване на магнит,

        - Елиминиране на възможността за грешки, свързани с човешко действие.

·        Икономична – отчитането на състоянията се извършва без да се налага да се влиза в жилищните помещения, по всяко време, за кратко, а получените данни могат да бъдат експортирани във файл в csv формат, с което се понижават разходите за отчитане и създаване на база данни.

·        Балансирана – отчитане на положението на всички водомери в сградата за даден ден (по едно и също време), което води до намаляване на разликите между сумата на отчетите на индивидуалните водомери и отчета на главния водомер.

·        Безпроблемна – отчитане на данните от уредите, инсталирани в труднодостъпни места.

 

Съществуват 2 основни технологични схеми за работа:

·        Инкасаторският способ за събиране на данни се основава на това, че инкасаторът е снабден с преносим компютър (PDA) с радио-модем, премества се от имот на имот (от брояч на брояч).
Отчитането не изисква присъствието на собственика на къщата или апартамента, тъй като сеизвършва извън жилищните помещения. Трае части от секундата и се извършва без непосредствен контакт на отчитащото устройство с радио-приставката на водомера (затвореният апартамент не е проблем).
Този начин на събиране на данни намира приложение например в кооперации, в които е затруднен достъпът до водомера или има проблем с балансирането на водното потребление.

·        Стационарният способ за събиране на данни се основава на това, че радио сигналите отприставките на водомерите се прихващат от подходящо разположени ретранслатори, откъдето след това се изпращат на концентраторите. Концентраторите са снабдени с комуникационнимодеми: GSM/GPRS, Ethernet или радио модеми, които непосредствено предават данните на сървъра.

     Този начин за събиране на данни намира приложение в следните случаи:
             - При инсталация, характеризираща се с разпръснати измервателни пунктове, напримеротдалечени една от друга жилищни сгради, жилищни комплекси, квартали с еднофамилни къщи, където инкасаторът би губил много време в предвижване между измервателнитепунктове.
             - При преобразуване на инкасаторската мрежа в пълна или частична стационарна мрежа.

Допълнително преимущество при използването на тази система, освен критерия за голямобхват, е възможността за постоянна (24 часа) регистрация на употребата на вода от отделните потребители в седалището на администратора на мрежата. 

Радио приставката е конфигурируема с помощта на терминала. При първоначалната настройка се въвежда идентификационния номер на водомера, начално положение
и други параметри, както на етап инсталиране, така и в процеса на експлоатация на водомера. Дистанционното отчитане на показанията на водомер, снабден със стандартно конфигурирана радио приставка, се характеризира с ниско потребление на мощност. Това гарантира дългогодишна работа на приставката без нужда от поддръжка, а   така също повишава значително комфорта на обитателите, тъй като присъствието им по време на отчитане не е наложително.
Въвеждането на радио системата AMR по време на експлоатация на водомерите, както в инкасаторския вариант,    така и в стационарния, не води до нарушаване
на легализационните характеристики на водомера.

reader icon sp-smallИзтегляне на брошура с описание на системата за дистанционно отчитане на водомери

Как да поръчам?

Как да поръчам система за дистанционно отчитане на водомери?

·         обаждате се на телефоните, посочени в Контакти.

·         в уговорения час ви посещават експертите на "Аквалис Груп" ООД, които изготвят предварителен проект за Система за дистанционно отчитане на водомери.

     Ако ще се изгражда система за цялата сграда или комплекс – специални отстъпки в цените.

·         след одобрение от Ваша страна на предварителния проект-оферта, се подписва Договор за изграждане на Система за дистанционно отчитане на водомери.

·         специалистите на "Аквалис Груп" ООД ЕООД изграждат системата.

·         тестване и настройки на системата;

·         подписване на протокол за влизане в експлоатация;

·         експертите на "Аквалис Груп" ООД имат грижата за приемането на системата  за дистанционно отчитане от съответното ВиК дружество.

 

 

 

We use cookies to improve our website and your experience when using it. Cookies used for the essential operation of the site have already been set. To find out more about the cookies we use and how to delete them, see our privacy policy.

I accept cookies from this site.
EU Cookie Directive plugin by www.channeldigital.co.uk